Gérald Kurdian

X! (un opéra fantastique)

X! (un opéra fantastique)
X! (un opéra fantastique)

25.11 – 26.11.2022

In de zoektocht om zich van zijn mannelijke identiteit te ontdoen ontmoette Gérald Kurdian tal van mensen, therapeuten en activisten die ‘het politieke’ opnieuw leken uit te vinden door de manier waarop ze omgingen met ‘de zorg voor het intieme’. Door zijn blik te richten op deze gemarginaliseerde scene van activisten, heeft hij – in de vorm van een dagboek – een waar archief samengesteld van teksten, opnames, foto's en films. Het is dit archief dat nu het basismateriaal vormt voor X! (une opéra fantastique)

X! (un opéra fantastique) is een muzikale fabel die het midden houdt tussen documentaire, elektronische live muziek en performance. Gérald Kurdian gidst ons doorheen zijn geheugen. Hij portretteert daarbij de flamboyante persoonlijkheden die zijn pad kruisten en buigt een klein verhaal om tot een collectieve ervaring. X! schetst een beeld van hedendaagse strijdculturen en vormt tegelijk een koormanifest voor een revolutie van het gevoel die het belang benadrukt van zorgen voor en luisteren naar elkaar en de noodzaak beklemtoont van collectieve ficties in ons toekomstontwerp.

• Gérald Kurdian is performer, muzikant en radio-artiest. Hij is studeerde aan de École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy en behaalde een postdoctoraal diploma in choreografisch onderzoek binnen Ex.e.r.ce 07 - Centre Chorégraphique National de Montpellier. Sinds 2017 werkt hij aan ‘HOT BODIES OF THE FUTURE!’, een reeks van performatieve en muzikale onderzoeksprojecten waarin hij op zoek gaat naar alternatieve vormen van seksualiteit en tevens queer micro-politiek bevraagt.


presented by Kaaitheater

conception, composition et interprétation Gérald Kurdian | chorégraphie Jennifer Lacey | lumières Joseph Wegman | création costumes Miguel Penaranda Olmeda | soutienl’écriture du livret Kopano Maroga | Technique Audio Justine Herbert | soutien au développement de l’Île en 3D Thibaut Rostagnat | développement de l’intelligence artificielle Fabrice Gallis | coproduction Kaaitheater_Bruxelles (Be) Vooruit_Gand (Be) Ménagerie de Verre_Paris (Fr) Festival d’Automne à Paris (Fr) | Coproduction en cours Théâtre 13 / Paris (Fr) T2G / Gennevilliers (Fr) | Partenaires BUDA_Kortrijk (Be), La Pop_Paris (Fr), Antre Peaux_Bourges (Fr), Coopérative de Recherche_ESACM_Clermont-Ferrand (Fr), DOCH - University of the Arts_Stockholm (Se)