CITYLAB

There’s nothing wrong with people But you can't self-love your way out of systemic oppression

There’s nothing wrong with people
There’s nothing wrong with people

24.09.2022

‘There’s nothing wrong with people’ wil inspelen op de cruciale, door velen gedeelde behoefte om niet alleen onze innerlijke relaties te herdefiniëren, maar ook onze omgang met elkaar en onze omgeving. Het programma, dat door Citylab werd ontwikkeld, is een intiem en onverbloemd antwoord op de vraag naar plaatsen en middelen die healen.

“Als cultuurwerkers willen we meer dan ooit kaders scheppen waarbinnen de gedeelde trauma’s die we doormaken uitgedrukt en zichtbaar gemaakt kunnen worden. We benaderen het concept van healing daarom niet zozeer als een doel dat moet worden bereikt, maar wel als een proces. We willen safer spaces van zorg, van weerbaarheid en actie creëren door verschillende ervarings- en presentatiemomenten te organiseren waarin betrokkenen, activisten, kunstenaars, healers en buurtorganisaties samenkomen. Ze kunnen hier ervaringen uitwisselen met elkaar en het publiek, en alle stemmen kunnen er worden gehoord. Daarbij proberen we ons steeds bewust te zijn van structuren en mechanismen van systematische onderdrukking.”

• Als creatieve broedplaats voor kunst en zogenaamd artivisme ondersteunt Citylab Brusselse talenten bij het ontwikkelen en verbeelden van hun kijk op de stedelijke toekomst. In dit creatieve proces definiëren autodidacte kunstenaars niet alleen zichzelf, maar formuleren ze ook een antwoord op de vraag wat kunst is en ontwikkelen ze een artistieke stem om hun eigen herstories, hxstories, of histories te vertellen. In juli 2021 werkten Kaaitheater en Citylab voor het eerst samen in de context van het Inside Out festival, dat fungeerde als een artistieke spiegel van het leven en de dynamiek, kansen en uitdagingen die in het hart van Brussel besloten liggen.  

Het programma ‘There’s nothing wrong with people’ werd bedacht en samengesteld door Bouchra Lamsyeh en Johanna Couvée. Bouchra Lamsyeh is naast ‘doula voor cultuur’, multidisciplinair kunstenares, acteur, DJ, activiste en juridisch adviseur ook medeverantwoordelijk voor de artistieke programmering van het Bâtard Festival. Johanna Couvée is cultuurmanager, consultant en kunstenaarscoach die voor Citylab werkt. Ze is opgeleid als somatisch psycholoog en onderzoekt manieren om therapeutische praktijken, collectieve acties en sociale rechtvaardigheid met elkaar te verbinden.