Politie-inval bij creative safe haven Globe Aroma

Vrijdag 9 februari rond 16:00 vielen een 20-tal agenten van de Federale Politie de lokalen van Globe Aroma binnen in de Moutstraat in Brussel. Ondermeer Niko Hafkenscheid was er op dat moment bezig met de voorbereidingen van een muziektheaterproject dat kadert in de structurele en meerjarige samenwerking tussen Globe Aroma en het Kaaitheater.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat precies de aanleiding of het doel van de inval was. Volgens sommigen had het te maken met het Kanaalplan van Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon waarbij vzw's in de kanaalzone die enigszins verdacht zijn, extra worden gecontroleerd. De aanwezigheid van de FOD Financiën bij de inval zou hierop kunnen wijzen. Maar de Federale Politie heeft dit niet formeel bevestigd. De woordvoerder van de Federale sprak van een ‘multidisciplinaire' controle. Wat dat ook moge betekenen.

De inval was volgens heel wat getuigen bij momenten erg brutaal en agressief. Uiteindelijk werden zeven mensen die geen papieren konden voorleggen meegenomen naar het Commissariaat in de Koningsstraat. Voor het commissariaat vormde zich snel een groep steunbetuigers maar een reactie vanwege de politie kwam er niet meer.

Dit is in de eerste plaats een drama voor de zeven die nu in de cel zitten. Maar achter dit menselijk drama schuilt een beleidsmatige anomalie die voor de culturele en socio-culturele sector verregaande gevolgen kan hebben. Globe Aroma wordt, samen met een aantal andere socio-culturele organisaties, door de Vlaamse Gemeenschap en door de Stad Brussel ondersteund net omwille van hun werk met nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers, al dan niet met papieren.

In de superdiverse grootstad van vandaag met enorme sociale, economische en culturele uitdagingen, vormen zij de meest kwetsbare groep. Dat ook culturele en socio-culturele organisaties zich om hen bekommeren is noodzakelijk en wenselijk. Een aantal beleidsmakers in dit land onderkent het belang hiervan en steunt de organisaties daarbij. Globe Aroma biedt vluchtelingen al meer dan tien jaar een ‘creative safe haven’ in het centrum van Brussel. Het gaat er om hun talenten, niet om hun papieren. Maar de Federale Politie en de FOD Financiën vonden het vrijdag noodzakelijk om d.m.v een erg intimiderende actie die ‘safe haven’ onveilig te maken. 

Welke vluchteling of asielzoeker zal zich nog met een gerust hart tot een culturele of socio-culturele organisatie wenden als de Federale Politie ze als ‘val’ gebruikt? Welke cultuurwerker durft in deze omstandigheden zijn hand nog uitsteken of de deur openzetten? 

Minister Sven Gatz vond twee jaar geleden nog dat cultuur een ‘balsem’ kon zijn voor de vluchtelingen en riep de culturele sector op tot meer engagement.
Dat de geur van de balsem uiteindelijk politiehonden de weg zou wijzen, had ook hij niet vermoed, neem ik aan.

Guy Gypens
algemeen directeur Kaaitheater