Werkgroep: Engagement Education

Comment développer de meilleures méthodes de travail dans le secteur des arts du spectacle vivant, aujourd’hui et à l’avenir ? Dans le cadre de la plaforme How to Live and Work Now?, nous créons du temps et de l’espace dédiés à de la recherche, auto-organisée et collective, menée par six (groupes des) praticiens de l’art. Voici le projet de Engagement Education.

Hoger kunstonderwijs biedt studenten een uitdagende en veilige omgeving waarin ze hun artistieke visie en capaciteiten kunnen ontwikkelen. Ten minste, dat is het idee. In de praktijk zijn kunstscholen contexten waarin nog dagelijks meerdere vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag aanwezig zijn. Als we echt veilige, kritische en ethische leeromgevingen willen in de kunsten, moeten we op zoek naar een andere strategie voor verandering.

Dat is waarom Engagement Education een 24-uur-durende cursus wil ontwikkelen waarin (verspreid over meerdere dagen) onderwerpen als seksisme, racisme, validisme, klasse discriminatie, cis-heteronormativiteit, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik worden behandeld. De training zal bestaan uit theorielessen, leeslijsten, case studies en analyses, participatieve training, kritische oefeningen, tools voor zelfevaluatie. Ze zien deze training als essentieel voor pedagogisch personeel, maar het is zonder twijfel interessant voor iedereen die betrokken is bij het kunstonderwijs.

Dit project werd voorgesteld door Engagement Education, een werkgroep van Engagement Arts die focust op de studie en analyse van discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in hoger kunstonderwijs. Door te werken met scholen en schoolgemeenschappen, streeft Engagement Education ernaar om een verandering in pedagogische, administratieve en directionele praktijk te bewerkstelligen.

There's more

How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.
How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.

Nouvelles

ma 01.12.20

Ces temps requièrent du changement : un basculement radical. C’est pour cette raison que le Kaaitheater tire un trait sur le programme prévu jusqu’au 16 avril. Nous profitons du temps libéré pour réfléchir à ce que nous faisons, comment nous le faisons, et comment nous pourrions le faire différemment ?