VIDEO: Faster Slower Future #6

Ondanks de felle crises waaraan het kapitalistische systeem recent onderhevig was, lijkt een post-kapitalistisch alternatief meer dan ooit ondenkbaar. We denderen maar voort aan een steeds hoger ritme. Wat we ‘de linkerzijde’ noemen, zoekt buiten adem naar uitwegen. Nieuwe sociale, grassroots bewegingen pleiten steeds vaker voor vertraging. Daartegenover ontstond de laatste jaren een denken rond versnelling – waarom niet het kapitalisme vernietigen met haar eigen middelen? Waarom niet de samenleving ‘in overdrive’ laten overgaan tot een andere orde?

Tijdens een tweedaags programma zoomen we in op deze Faster-Slower-tegenstelling. Centraal staat het gedachtegoed van een recente politiek-filosofische stroming: ‘left accelerationism’. Deze stroming is onderdeel van een grotere (abstract) filosofische stroming: ‘speculative realism’. We laten voor- en tegenstanders aan het woord, maar peilen bovenal naar uitdagende voorstellen om de toekomst opnieuw te denken.

Centrale gasten zijn Nick Srnicek en Alex Williams. Samen schreven ze het #ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics en het boek Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work.

SUNDAY 23/10
12:30 – Debate with Nick Srnicek, Thomas Decreus, Francine Mestrum, moderated by Antoon Vandevelde

There's more

Nick Srnicek, Alex Williams & others

FASTER/SLOWER/FUTURE, towards postcapitalism

talk

FASTER/SLOWER/FUTURE, towards postcapitalism
FASTER/SLOWER/FUTURE, towards postcapitalism

talk

za 22.10 - zo 23.10.16

Ondanks de felle crises waaraan het kapitalistische systeem recent onderhevig was, lijkt een post-kapitalistisch alternatief meer dan ooit ondenkbaar. We denderen maar voort aan een steeds hoger ritme. Wat we ‘de linkerzijde’ noemen, zoekt buiten adem naar uitwegen. Nieuwe sociale, grassroots bewegingen pleiten steeds vaker voor vertraging. Daartegenover ontstond de laatste jaren een denken rond versnelling – waarom niet het kapitalisme vernietigen met haar eigen middelen? Waarom niet de samenleving ‘in overdrive’ laten overgaan tot een andere orde?