Pigment vzw Brussels

Sinds juni is het Kaaitheater op maandag en donderdag ook een onthaal voor mensen zonder wettig verblijf. Ze kunnen een koffie drinken, zich douchen, hun gsm opladen, of broodnodige informatie inwinnen.
Het zijn de mensen van Pigment vzw die dit mogelijk maken: ze vertellen je graag over hun werking.