Salva Sanchis [Brussels]

Objects in mirror are closer than they appear

Objects in mirror are closer than they appear
Objects in mirror are closer than they appear

09.01 – 10.01.2009

Out-of-body-ervaringen

Objects in mirror are closer than they appear gaat over de tweespalt tussen de werkelijkheid en onze perceptie daarvan. Het uitzicht van de dingen verwijst niet alleen naar een werkelijkheid, maar wordt onze werkelijkheid. De voorstelling put inspiratie uit nieuwe ontwikkelingen in de cognitieve neurologie, meer bepaald op het gebied van out-of-body-ervaringen. Maar ook bekende oplichterszaken en hun impact op de populaire cultuur, verhalen over ontmoetingen met en ontvoeringen door aliens hebben voor inspiratie gezorgd. De voorstelling beperkt zich niet tot deze thema’s maar wordt zelf een vreemd object dat ons uitnodigt om onze perceptie van de wereld en van onze plaats daarin opnieuw te onderzoeken. Ze maakt daarbij gebruik van dans en andere expressievormen.


choreography Salva Sanchis | created with and performed by Tarek Halaby, Peter Lenaerts, Salva Sanchis, Manon Santkin and Georgia Vardarou | sound design Peter Lenaerts | technical assistance Tom Van Aken | production management Hanne Van Waeyenberge | production Latent Fuss vzw | co-production Kaaitheater, Rosas (Brussels), Mercat Des Flors (Barcelona), Traffo (Budapest)