Mark Brearley

Manufacturing Comes To Town

Manufacturing Comes To Town
Manufacturing Comes To Town

19.09.2014

Deze lezing gaat in op het belang van industrie en productie voor de stad, zowel in de geschiedenis als in de toekomst. Mark Brearleys ervaringen als adviseur van de Londense burgemeester sterkten hem in de overtuiging dat productiviteit en stad onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Grootstedelijke regio's hebben enkel te winnen bij een economie die inzet op lokale productie en tewerkstelling. Eerder dan productie en industrie steeds verder weg te duwen naar de voorstedelijke periferie, zouden ze moeten worden aangemoedigd om deel uit te maken van een kwalitatieve stedelijke publieke en collectieve ruimte.


Production Architecture Workroom Brussels