Frans Masereel [BE]

In Exile

In Exile
In Exile

Masereel

Geïnspireerd door internationalistische en pacifistische ideeën vertrok de jonge Frans Masereel bij het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Genève. Deze ‘dienstweigering’ werd als een onvergeeflijke wandaad tegen het vaderland veroordeeld en het zou bijna 15 jaar duren voor hij, na tussenkomst van invloedrijke vrienden, ons land weer binnen mocht. In Genève tekende Masereel vanaf oktober 1916 maandelijks de illustratie op de voorpagina van Les Tablettes, de spreekbuis van het internationalistisch pacifisme. In augustus 1917 kwam daar nog een veel groter engagement bij toen hij ‘huistekenaar’ werd van La Feuille, een dagblad waarvoor hij dagelijks zijn commentaar op de oorlogsontwikkelingen tekende. La Feuille richtte zich in de eerste plaats tot de arbeidersbevolking van Genève en bracht een soort internationale samenvatting van het oorlogsnieuws. La Feuille wilde ‘haat en vooroordelen bestrijden, de waarheid proberen te achterhalen en alle oorlogvoerende volkeren zonder onderscheid met dezelfde maat meten’.

Uit de nalatenschap van Masereel is een volledige reeks van La Feuille en een bijna volledige reeks van Les Tablettes bewaard gebleven. Uit deze unieke verzameling stellen we een uitgebreide selectie ten toon.


met de steun van VISITBRUSSELS en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest