Permanent Summer School

Building Beyond Collective Strategies for Just Cities

Building Beyond
Building Beyond

09.09 – 11.09.2021

Er is momenteel een opkomst van collectieve infrastructuren in Europa, gebaseerd op solidaire, coöperatieve en anti-speculatieve ontwikkelingsmodellen en visies, om meer eerlijke en betaalbare werk- en woonruimtes te produceren voor gemeenschappen die vaak over het hoofd worden gezien. Het is een reactie op een decennia van ondernemingsgericht beleid waarbij steden in de eerste plaats tegemoet komen aan de behoeften en aspiraties van de midden- en hogere klasse. Betaalbare woningen, sociale infrastructuren en lokaal ingebedde faciliteiten worden ofwel uit de stad verdreven ofwel tegen elkaar opgezet in hun zoektocht naar ruimte. Kunstenaars en de culturele sector in bredere zin zijn zowel aanjagers als slachtoffers van deze stedelijke ontwikkelingsdynamiek: ze spelen een instrumentele rol in projecten voor tijdelijk gebruik en stadsvernieuwing, maar behoren ook tot de eersten die na een ontwikkelingsfase moeten verhuizen.

In de driedaagse summer school Building Beyond: Collective Strategies for Just Cities maakt Permantent de balans op van verschillende stemmen, ervaringen en praktijken van delen en gemeenschappelijk gebruik binnen veranderende stedelijke omgevingen. Een diverse groep actoren uit heel Europa en daarbuiten komen samen voor dialoog en gesprekken, zowel met elkaar als met het door kunstenaars geïnitieerde project van Permanent Brussels, dat een gemengde infrastructuur wil ontwikkelen voor huisvesting, kunstenaarsstudio's, educatieve ruimtes en gemeenschapsfaciliteiten in Brussel op land in collectief bezit.

• Permanent is een praktijkgericht onderzoeksproject en samenwerking tussen Level Five/Hactiris, Globe Aroma, VUB/Brussels Centre for Urban Studies, VUB/We.Konekt en Community Land Trust Brussels. Zij worden bijgestaan door een collectief van Brusselse architecten AHA, Czvek Rigby, en Architect Laura Muyldermans. Permanent is ook een Actor for Urban Change en krijgt de steun van BWMSTR Label, Brussels Centre for Urban Studies, Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

>>> Check het volledige programma op permanentbrussels.org.

PROGRAMMA:

do 9/09: Beyond Property

Hoe kunnen we van eigendom (onroerend goed als handelswaar voor speculatie, individueel opgeëist en gemonetariseerd) overgaan naar alternatieve opvattingen van eigenaarschap (het bezit van ruimte door gebruik/arbeid, eigendom als een gevoel van erbij horen en er zijn)?

>> In de voormiddag volg je een lezing en debat met o.a. Polyak Levente, Ulrich Kriese, Daniela Bershan, Andrea Verdecchia. In de namiddag volgen thematische wandelingen en een afsluitende lezing van Nishat Awan.

­vr 10/09: Beyond Type

Wat voor ruimtelijke condities vereisen infrastructuren voor gemeenschappelijk en gemengd gebruik? Hoe kunnen we ontwerpen voor bepaalde activiteiten en lichamen die vaak worden uitgesloten van stedelijke ontwikkeling, zonder mensen binnen bestaande architectonische typologieën te duwen die met ideologische stempels en controleregimes komen?

>> In de voormiddag volg je een lezing en debat met o.a. Khensani De Klerk, Ola Hassanain, Jana Nakhal, Nishat Awan, Luce Beeckmans. In de namiddag zijn er workshops rond verschillende thema’s.

za 11/09: Beyond Participation
Hoe kunnen we ‘grassroots’ stedelijk beleid organiseren dat verder gaat dan ‘goede bedoelingen’ en waarin participatie meer is dan een symbolisch gebaar? Hoe kan ja een zinvolle dialoog en samenwerking tot stand brengen binnen complexe stedelijke processen over verschillen en ongelijkheden heen, zonder aan ‘othering’ te doen of te worden geïnstrumentaliseerd?

>> In de voormiddag volg je een lezing en debat met o.a. Yasminah Beebeejaun, Paul Citron, Olivier Marboeuf, Darinka Czischke. In de namiddag zijn er workshops rond verschillende thema’s, met onder anderen Kunstenpunt.


organized by Permanent Brussels & Brussels Centre for Urban Studies (Vrije Universiteit Brussel) | in collaboration with Dept. of the Ongoing/Chair An Fonteyne (Dept. of Architecture, ETH Zürich) & Kaaitheater