PAK [Zürich]

Are you fit for Kaaitheater?

Are you fit for Kaaitheater?
Are you fit for Kaaitheater?

19.09 – 29.09.2007

Dertig jaar Kaaitheater, het laat sporen na in een mensenleven. Het Zwitserse collectief PAK heeft een methode ontwikkeld waarmee u kan nagaan of  theater, c.q. het Kaaitheater goed is voor uw volksgezondheid. In zes ‘trainingsstations’ test u uw fysieke, mentale, emotionele, verbale, sociale en spirituele geschiktheid.


PAK@Kaaitheater 2 Susan Hengartner, Claudia Thiesen, Daniela Wettstein