RE:MAKE
RE:MAKE

Welke weg slaan we in?

Hoe de samenleving opnieuw ‘maken’ aan het begin van de 21ste eeuw? Dat is de vraag die dit seizoen op tafel ligt als rode draad doorheen het Kaaitheaterprogramma. In tijden van klimaatverandering, migratie, internationaal terrorisme, extreme privatisering, groter wordende ongelijkheid en voortdenderende globalisering is de complexiteit van onze samenleving dusdanig gestegen dat deze vraag almaar moeilijker te beantwoorden valt. Maar net door de aanblik van deze crises klinkt de roep om alternatieven steeds luider. Waar zit de (politieke) verbeelding en hoe gaan we daadwerkelijk op weg naar een andere toekomst? Welke weg slaan we in? Waar willen we naar toe?

 

Flexwerkend, intens consumerend

De voorbije decennia taande het geloof in een maakbare samenleving. De kritiek op de risico’s van het modernistisch vooruitgangsdenken en op ons geloof in een door de mens beheersbare natuur, nam hand over hand toe. Het vertrouwen in overheidsingrijpen nam zienderogen af. De trauma’s na de twintigste-eeuwse utopische projecten die communisme en fascisme heetten, waren groot. Ideologische ideaalbeelden werden een taboe. In de plaats kwam een managementdiscours overgewaaid uit de wereld van private ondernemingen. De samenleving werd niet meer gemaakt naar een politiek ideaal maar moest enkel nog efficiënt gemanaged worden. Het neoliberale vrijemarktmodel beriep zich graag op haar niet-ideologische, waardenvrije karakter. Maakbaarheid werd weggezet als een ‘linkse’ dwaling. Maar de voorbije decennia bleek steeds duidelijker dat het neoliberalisme de directe maakbaarheid op niveau van de samenleving had ingeruild voor een indirecte via het maakbare individu. Hoe het individu kneden tot de flexwerkende, intens consumerende, zichzelf reddende mens die de neoliberale droom kon belichamen?

Alice: ‘Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’  The cat: ‘That depends a good deal on where you want to get to.’ – Lewis Carroll, Alice in Wonderland

 

Totale maakbaarheid

De samenleving wordt m.a.w. altijd gemaakt. We doen er dus maar beter aan om dat maken opnieuw bovenaan de agenda te zetten en niet te doen alsof het ook anders kan. De roep om alternatieven is terecht en kan niet luid genoeg klinken. ‘Business as usual’ is echt geen optie meer. De gevaren van het realiseren van politieke utopieën en van ‘totale maakbaarheid’ kennen we, maar tegelijkertijd is de nood aan inspirerende politiek-utopische denkbeelden nog nooit zo groot geweest. Waar zitten vandaag de aanzetten tot nieuwe maakbaarheidsidealen, tot nieuwe utopieën? Waar ontstaat de noodzakelijke verbeelding en welke rol kunnen kunst en cultuur daarin spelen? Wie neemt er daadwerkelijk initiatief om een begin te maken met die nieuwe samenleving? RE:MAKE is een reeks lezingen en debatten waarin zowel concrete praktijken als nieuwe ideeën aan bod komen. Hieronder vind je de eerste namen. De reeks wordt in de loop van het seizoen verder aangevuld.

RE:MAKE - een terugblik

RE:MAKE - een terugblik
RE:MAKE - een terugblik

artikel

Hoe de samenleving opnieuw ‘maken’ aan het begin van de 21ste eeuw? Dat was de kernvraag van seizoen 2016-2017. Blik terug op RE:MAKE-thema met video en tekstmateriaal.

Gregory Feldman

We Are All Migrants

talk

We Are All Migrants
We Are All Migrants

Kaaitheater

25.05.2017

Meet the Author: Arundhati Roy

The Ministry of Utmost Happiness

boekpresentatie

The Ministry of Utmost Happiness
The Ministry of Utmost Happiness

Kaaitheater

15.06.2017

Markus Miessen & Armen Avanessian

Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match

talk

Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match
Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match

Kaaitheater

18.04.2017

Tim Jackson & Barbara Unmüßig

On Prosperity Without Growth and Paths to a Sustainable Society 2.0

talk

On Prosperity Without Growth and Paths to a Sustainable Society 2.0
On Prosperity Without Growth and Paths to a Sustainable Society 2.0

Kaaitheater

13.03.2017

RESET DEMOCRACY

A Chance for the Politics of Tomorrow

talk

A Chance for the Politics of Tomorrow
A Chance for the Politics of Tomorrow

Kaaitheater

21.02 – 20.03.2017

Inigo Wilkins

The myth of Golem

talk

The myth of Golem
The myth of Golem

Kaaitheater

15.02.2017

Isabelle Stengers & nY

Thinking with Stengers

debat

Thinking with Stengers
Thinking with Stengers

Kaaistudio's

13.02.2017

Srećko Horvat

Subversion?

talk

Subversion?
Subversion?

Kaaitheater

06.02.2017

Patrick Deboosere & VUB-Crosstalks

Over vergrijzing

talk

Over vergrijzing
Over vergrijzing

Kaaitheater

09.12.2016

Dirk Holemans, Tine De Moor & Christophe Callewaert

De terugkeer van de utopie

talk

De terugkeer van de utopie
De terugkeer van de utopie

Kaaitheater

05.12.2016

The Artist Commoner

(Self) Education of New Subjectivities

(Self) Education of New Subjectivities
(Self) Education of New Subjectivities

Kaaistudio's

25.11 – 26.11.2016

Alicja Gescinska

Socrates en de lusten en lasten van de twijfel

talk

Socrates en de lusten en lasten van de twijfel
Socrates en de lusten en lasten van de twijfel

Kaaitheater

19.11.2016

Lieven De Cauter, Rudi Laermans & Karel Vanhaesebrouck

Klein lexicon van het managementjargon

boekpresentatie

Klein lexicon van het managementjargon
Klein lexicon van het managementjargon

Kaaitheater

16.11.2016

Michel Bauwens

Ten New Practices of the Great Transition

talk

Ten New Practices of the Great Transition
Ten New Practices of the Great Transition

Kaaitheater

14.11.2016

Masereelfonds & Kaaitheater

Circulaire economie, hoe zit dat in Brussel?

Circulaire economie, hoe zit dat in Brussel?
Circulaire economie, hoe zit dat in Brussel?

Kaaitheater

25.10.2016

Nick Srnicek, Alex Williams & others

FASTER/SLOWER/FUTURE, towards postcapitalism

talk

FASTER/SLOWER/FUTURE, towards postcapitalism
FASTER/SLOWER/FUTURE, towards postcapitalism

Kaaistudio's

22.10 – 23.10.2016

Susan Neiman

On Grown-Up Idealism

talk

On Grown-Up Idealism
On Grown-Up Idealism

Kaaitheater

17.10.2016

Liesbet Stevens

Over gendergerelateerde stereotypen als uitdaging voor recht en samenleving

talk

Over gendergerelateerde stereotypen als uitdaging voor recht en samenleving
Over gendergerelateerde stereotypen als uitdaging voor recht en samenleving

Kaaistudio's

01.10.2016

Nadia Sels

Over Mythos & Logos

talk

Over Mythos & Logos
Over Mythos & Logos

Kaaitheater

24.09.2016

Benjamin Barber & Mayors

On the First Global Parliament of Mayors

talk

On the First Global Parliament of Mayors
On the First Global Parliament of Mayors

Kaaitheater

13.09.2016