1 show = € 10

Hoe maken we plaats voor meer mensen, terwijl er minder plek is op onze tribune? Dit najaar vind je geen prijscategorieën of abonnementen in het Kaaitheater. Wel eenzelfde toegankelijke ticketprijs voor iedereen. Omdat velen onder ons financiëel getroffen zijn door de huidige crisis, verlagen we de drempel: tot het einde van het jaar worden alle tickets verkocht aan een eenheidsprijs van € 10. Zo proberen we het coronaleed te verzachten en het Kaaiprogramma zo toegankelijk mogelijk te maken.

De tarieven van Paspartoe of Article 27 tarieven blijven geldig voor wie daar recht op heeft.