RITCS [BE]

Winter School

Winter School
Winter School

09.01 – 11.01.2019

Samen werken, eten en discussiëren: dat is de RITCS Winter School. De concrete notie van artistiek vakmanschap én de actuele uitdagingen van deze maatschappij zijn de krachtlijnen van deze intensieve training, vol lezingen, films, documentaires, artistieke interventies en vier parallelle workshops. Deze onderzoeksweken vliegen uit de startblokken met een publiek colloquium dat wetenschappers, kunstenaars en kunststudenten samenbrengt rond een centraal thema: dit jaar ‘contestatie’ in al zijn vormen en manifestaties.

• De jaarlijks geörganiseerde RITCS Winter School brengt kunstenaars en kunststudenten van over heel Europa samen rond een centraal thema, tijdens een tweeëneenhalve week durende interdisciplinaire onderzoeksmodule.


production Erasmushogeschool Brussel & RITCS – Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound | support Platform European Theatre Academies