Jeroen Peeters [BE]

Waar bevinden we ons wanneer we het onkruidpaadje volgen...

Waar bevinden we ons wanneer we het onkruidpaadje volgen...
Waar bevinden we ons wanneer we het onkruidpaadje volgen...

09.02.2015

Waar bevinden we ons wanneer we het onkruidpaadje volgen dat vanuit het museum de wereld in loopt?

Kunst zal de wereld niet meteen veranderen, maar kan wel zorgen voor een tegendraadse kijk op die wereld en hoe we ermee omgaan. In tijden van sociaal-ecologische crisis is het interessant na te gaan welke verbeeldingsruimte de recente traditie van ‘ecologische kunst’ oproept en wat ze vermag. Er staat wel degelijk wat op het spel, want onze culturele ecosystemen kunnen uiteindelijk niet overleven zonder band met hun natuurlijke erfgoed. Welke rol spelen kunstwerken in het vormgeven van onze relatie met de natuur? Wat betekent de alliantie van expanded sculpture, ecologische bekommernissen en nieuwe vormen van participatie vandaag? Wat gebeurt er met de ambiguïteit van het beeld en met kunst als kritisch gebaar wanneer ze verbonden worden met maatschappelijke projecten? Jeroen Peeters zoekt naar antwoorden in de recente kunstgeschiedenis en filosofie, uitstapjes waarvoor de kunstwerken uit Art Eco 1: Attitudes aanknopingspunten bieden.

Jeroen Peeters is essayist, dramaturg en performer. Hij schrijft over kunst en thema's als visualiteit, belichaamde kennis, artistieke praktijken en duurzame ontwikkeling. In samenwerking met choreografe Meg Stuart maakte hij een boek over haar praktijk, Are we here yet? (2010), en recent verscheen een boek over het kijken in hedendaagse dans, Through the Back: Situating Vision between Moving Bodies (2014). Momenteel werkt hij rond conceptuele landschappen in film.