Petra Van Brabandt [BE]

To Heat By Melting

16.11.2018

Wat hebben Cabanels De geboorte van Venus, Kleins Anthropometrie en Kusama’s Self-Obliteration met elkaar gemeen? Wat verbindt Picasso’s Woman Peeing met Marlene Dumas’ aquarellen? Filosoof Petra Van Brabandt herkent een ‘wet aesthetic’, waarbij vocht en natheid centraal staan. Dit zorgt voor een sterke erotische lading, die tot de lichamelijke opwinding van van de kijker kan leiden. Deze vochtige esthetiek krijgt een radicalere vorm in pornografische queer-kunst. Het viscerale, motorische en tactiele uit zich daar in een kolkend, emanciperend en seks-positief project.