Colloquium

TASSO REVISITED

TASSO REVISITED
TASSO REVISITED

29.09.2007

Het Kaaitheater heeft altijd veel aandacht besteed aan de context van en de reflectie op het creatieve werk. Ook vandaag is dat zo. Tijdens de feestweek ter gelegenheid van dertig jaar Kaaitheater, worden twee kleine colloquia georganiseerd, die zullen bestaan uit lezingen, statements en debatten.

Op zaterdag 22 september buigen we ons over het historische begrip ‘avant-garde’. We stellen de vraag of deze term vandaag nog bruikbaar is in het licht van de grote actuele maatschappelijke veranderingen en van de rol die de kunst daarin (nog) kan spelen.

Op zaterdag 29 september vertrekt het colloquium van Goethes toneeltekst Torquato Tasso om de focus te leggen op de relatie tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever, op de kunstenaar in zijn sociale relatie met de maatschappij.


avec Stefan Hertmans, Willy Thomas & Klaas Tindemans, Stefan Hertmans, Willy Thomas, Klaas Tindemans, Sara De Bosschere, Stef Lernous & Theo Van Rompay