Alexandr Petlura [Moscow]

Street of Truth. Living installations

Street of Truth. Living installations
Street of Truth. Living installations

30.11 – 01.12.2005

Aleksandr Petlura (Moscou)
Straat der Waarheid. Levende Installaties

Ik heet Aleksandr Petlura. Ik ben verzamelaar van symbolen van tijdperken. Ik verzamel objecten die gemaakt zijn door subjecten en leg me toe op het onderzoek naar de menselijke activiteit met behulp van vuilnis. Het idee vuilnis te interpreteren als indicator van de cultuur van een land, kwam 30 jaar geleden bij me op. Nu omvat mijn collectie ongeveer 25.000 stuks. Het grootste deel is gevonden op vuilnishopen, stedelijke stortplaatsen en in verlaten huizen. De rest komt van vlooienmarkten of werd geschonken.

Objecten die in mijn laboratorium terechtkomen, doorlopen drie stadia. Het eerste is het wetenschappelijke onderzoek. In het tweede gebruik ik de objecten in stationaire exposities. In het derde stadium maken zij deel uit van theatrale handelingen. De artistieke stroming waarbinnen ik werk, heeft als naam 'nieuw symbolisme'. Mijn methode bestaat uit het transformeren van de energie van de vorige eigenaar van het object, alsook van mijn eigen energie en fantasie. Hierbij spelen de omstandigheden waaronder het object gevonden werd een belangrijke rol. Daarom horen mijn stilistische composities evenzeer bij de reële geschiedenis als bij mijn subjectieve mening over die geschiedenis.

Chronologische en historische feiten vormen niet mijn belangrijkste opdracht. Wel: het tonen van de evolutie van het materiaal; de invloed van 's lands belangrijke politieke en economische fenomenen op de lichte industrie; de verschijning van het individualisme uit de massa, en tot slot de uitgekiende  onderdrukking van het massabewustzijn in de context van het dagdagelijkse leven.

Na het samenvoegen van de drie fases van het eigen werk (het wetenschappelijk onderzoek, stationaire installaties en theatrale handelingen,) tot één, creëerde ik een nieuw project met de naam 'Straat der Waarheid. Levende Installaties.' Dit is de geschiedenis van mijn land in prenten, van het begin van de eeuw tot vandaag. Net alsof personages van historische schilderijen, foto's en speelfilms eruit komen stappen en de standbeelden in de haltes van de Moskouse metro tot leven komen. U zal ook kleren zien van stadsgekken. Alles wat u in dit project zal zien, is waarheid!

De waarheid zit hierin, namelijk dat u de echte stemmen van Russische zangvogels zal horen, redes van Lenin en Stalin, gesprekken op straat, klanken van veldslagen, alsook de meest populaire en geliefde liedjes van het sovjetvolk van verschillende jaren.

De waarheid zit hierin, dat alle dagdagelijkse kostuums, schoeisel, accessoires en voorwerpen die u te zien zal krijgen, ineen zijn gezet in fabrieken en genaaid op individuele bestelling, op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie en Rusland.

De waarheid zit hierin, dat de acteurs ter plaatse worden bijeengezocht, om een naïeve stijl te bewaren - iedereen die dat wil kan acteur worden.

PS: Gedurende een korte tijd maak ik u genegen met spullen, vertel ik over de Russische cultuur en leer ik het drinken van vodka aan.


en collaboration avec Europalia Russie