Soufiane Chilah, Julie Delrue, Greet Jacobs, Linda Lugtenborg, Tomas Pevenage, Annemieke Ros, Scarlet Tummers, Evelien Van de Maele, Sid Van Oerle

Stop being poor

Stop being poor
Stop being poor

08.06 – 12.06.2013

Op basis van 'Nachtasiel' van Maxim Gorki en 'The Iceman Cometh' van Eugene O'Neill gaan de spelers (Bachelorproef spel) op zoek naar figuren aan de zelfkant van de maatschappij.
Een nachtopvang voor daklozen, een dagcentrum voor alcohol- en drugsverslaafden, of één van de opvangtehuizen voor thuisloze gezinnen:
dit alles zou het decor kunnen zijn van deze afstudeervoorstelling.
Een poging om inzicht te krijgen in het leven aan de onderkant van de maatschappij.


Het Kaaitheater en het RITS slaan de handen in elkaar voor de presentatie van de afstudeervoorstellingen van de theateropleidingen aan het RITS. Die eindwerken vormen het sluitstuk van de Bachelor- en Masteropleidingen Spel en Regie. Voor elke voorstelling wordt ook samengewerkt met de opleiding Podiumtechnieken van het RITS.
 


spelers Soufiane Chilah, Julie Delrue, Greet Jacobs, Linda Lugtenborg, Tomas Pevenage, Annemieke Ros, Scarlet Tummers, Evelien Van de Maele, Sid Van Oerle | begeleiding Jos Verbist | techniek Tijs Michiels