PAK [Zürich]

Kanalbühne

Kanalbühne
Kanalbühne

02.06.2006

Op 2 juni stelt het Kaaitheater een nieuw project voor van de vier Zwitserse kunstenaressen die samen het collectief PAK ("Praxis für Angewandte Kunst") vormen. Sedert begin dit seizoen verbleven Susan Hengartner, Katrin Simonett, Claudia Thiesen en Daniela Wettstein regelmatig in Brussel om er, in opdracht van het Kaaitheater, hun concept van ‘toegepaste kunst’ vorm te geven in een Brusselse context.

Zij raakten geïntrigeerd door een stukje openbare ruimte waar dagelijks duizenden Brusselaars passeren: het ‘gat’ dat gevormd wordt door de twee bruggen over het kanaal aan de Sainctelettesquare, het plein voor het Kaaitheater. Een lege plek, een staaltje Brusselse non-urbanisatie die ooit vorm kreeg aan een ontwerperstafel. Een ‘no man’s land’ waarover 1 gewest, 3 regionale en pararegionale instellingen, 2 gemeenten, 4 afdelingen van 2 politiezones, 5 intercommunales en 2 bedrijven hun zeg hebben. PAK ging aan de slag met dit concept en bouwde er een tentoonstelling en enkele interventies rond.

Op 2 juni wordt de tentoonstelling feestelijk geopend

Het collectief creëert in de loop van die dag een reeks korte performances : doorgechoreografeerde, min of meer evidente of subtiele ingrepen in de dagelijkse gang van zaken op de plek. De interventies gaan door om 12:30, 18:30 en 19:30 op en rond de Sainctelettesquare. Via een video-opname kan u ze ook live volgen vanuit de foyer, waar we u om 12:30 en om 18:30 graag uitnodigen voor een glaasje.

In de foyer zelf tonen de kunstenaressen tekeningen en fotomontages van andere (niet gerealiseerde of niet realiseerbare) ingrepen. Vanaf de tweede week wordt in de tentoonstelling een video getoond van de interventies van 2 juni.

Meer info >>


Avec le soutien de Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung