Jacob Wren / PME [Montréal]

Families are formed through copulation

Families are formed through copulation
Families are formed through copulation

26.10 – 29.10.2005

De voorstellingen van de Canadese theatergroep PME, opgericht in 1987, zijn steeds originele creaties die commentaren bevatten op de wereld en op de werking van het theater zelf. Vertrekkende van vrije associaties en ideeën werken de leden van PME samen aan een soort script dat tijdens het repetitieproces op zijn werkbaarheid wordt getest. Gezien de inbreng van de diverse medewerkers maakt PME in zijn voorstellingen gebruik van verschillende disciplines en technieken. 

De tekst van Families Are Formed Through Copulation/ La Famille se crée en copulant werd uiteindelijk neergeschreven door de Engelstalige Canadees Jacob Wren die ook de regie voerde. In een aantal korte, heldere en zeer aangrijpende verhaaltjes en dialoogjes worden we geconfronteerd met de vraag waarom mensen kinderen willen. Er worden argumenten op de tafel gelegd die misschien niet echt taboe zijn, maar die men toch niet graag hardop wil uitspreken of horen.
   De linguïstische situatie in Canada is te vergelijken met die in België. Leven met twee talen leidt ook in Canada tot een bijzonder bewustzijn omtrent het ‘vertalen’ en de misverstanden die daar vaak uit voortvloeien. Uit het werk van PME en dat van Jacob Wren in het bijzonder blijkt een voorliefde voor het onhandige, het verwarde, het modderige, het gecompliceerde van de communicatie. Deze onhandigheid en onaangepastheid is voor hen tevens een van de basiskenmerken van het theater als medium. In de loop van de geschiedenis heeft het theater twee keer de kans gemist om zichzelf te herdefiniëren, nl. bij het ontstaan van de boekdrukkunst en bij het ontstaan van de film. Welk antwoord had het theater op de intieme daad van het lezen van een gedrukte tekst? En op de enorme mogelijkheden van het realisme in de film waardoor elk filmverhaal zoveel geloofwaardiger is dan een verhaal op de scène?  Precies deze ‘achterlijkheid’ en onhandigheid van het theater trekt de makers van PME aan om op zoek te gaan naar wat dit levende medium in de 21ste eeuw kan betekenen.


texte, mise en scène Jacob Wren
traduction Eva Labarias
créé et joué par Gaétan Nadeau, Laure Ottmann and Tracy Wright
installation Jean-Pierre Gauthier
chorégraphie Martin Bélanger
directeur technique Mathieu Chartrand
stage manager / responsable de la production Kerri Strobl
production PME
créé en résidence chez Usine C
coproduction Forum Freies Theatre (Düsseldorf)
support Kunststiftung NRW, the Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada, The Canada Council for the Arts, Conseil des arts et des lettres du Québec, Foreign Affairs Canada-Affaires étrangères Canada