Hogeschool Sint Lukas Brussel

Expo 58, vijftig jaar later

12.02 – 11.03.2008

In 2008 is het precies vijftig jaar geleden dat België met Expo 58 op de wereldkaart stond. Vele tentoonstellingen en manifestaties zullen in het teken staan van dit jubileum. De Hogeschool Sint Lukas Brussel draagt haar steentje bij met een kritisch-reflexieve lezingenreeks. Heeft Expo 58 nog artistieke en maatschappelijke relevantie vandaag?

Sprekers uit de Hogeschool en externe experts zullen aan de wereldtentoonstelling gekoppelde thema’s onder de loep nemen en er de impact van traceren. Vooral de rol van het bewegend beeld – film en televisie – neemt in deze reeks een belangrijke plaats in.

De lezingenreeks heeft plaats op vijf achtereenvolgende dinsdagen in het forum van het Kaaitheater.

1. Johanna Kint opent de reeks met een kritische omkadering van Expo 58. Steven Jacobs verzorgt een lezing over Expo-fotografie.
12/02/2008, 20:30, Kaaitheater

2. De Nederlandse filosofen René Boomkens en Hans Achterhuis belichten de nieuwe, op technologie geënte consumptiemaatschappij.
19/02/2008, 20:30, Kaaitheater

3. Roel Vande Winkel en Lieve Desmet onderzoeken de plaats van Expo '58 in het collectieve geheugen en de rol die film en televisie daarin gespeeld hebben.
26/02/2008, 20:30, Kaaitheater

4. Edwin Carels en Pieter van Bogaert bekijken de betekenis van experimentele film en media, van de jaren 50 tot vandaag.
04/03/2008, 20:30, Kaaitheater

5. Sven Sterken analyseert het Philips-paviljoen als unieke locatie voor het Poème Electronique. Mediakunstenaar Boris Debackere traceert de impact ervan op verdere evoluties in het beeld- en geluidsveld.
11/03/2008, 20:30, Kaaitheater