Nina Power [UK]

Conversation #3

08.03.2019

→ In deze reeks avondvullende gesprekken resoneert het begrip authenticiteit met het gedachtegoed van toonaangevende schrijvers, denkers en filosofen.

In 2009 schreef Nina Power het boek One Dimensional Woman, over de hedendaagse portrettering van vrouwen. Ze trekt een parallel tussen vrouwenemancipatie en consumentisme en bekritiseert het ontbreken van systemisch, politiek denken bij hedendaagse ‘hippe’ vormen van feminisme. Daarom stelt ze alternatieve manieren van denken voor om tot verandering te komen in domeinen als werk, seksualiteit en cultuur. Sinds het verschijnen van het boek kwamen de #MeToo-beweging en andere, prangende feministische vragen op tafel terecht. Hoe blikt Nina Power vandaag – op Internationale Vrouwendag – terug op haar boek en oproep van toen?

• Nina Power is cultuurcriticus, filosofe en vertaalster. Ze geeft les aan Roehampton University en vertaalde werk van Alain Badiou.

Kijk verder

Didier Eribon

Conversation #1

talk

Conversation #1
Conversation #1

productie

ma 24.09.18

In zijn boek Terug naar Reims combineert Didier Eribon een autobiografische vertelling met een krachtige, sociologische analyse. Door in zijn eigen familiegeschiedenis te duiken, gaat hij na hoe het klassensysteem hun levensloop heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt.

Afua Hirsch

Conversation #2

talk

Conversation #2
Conversation #2

productie

ma 21.01.19

In haar debuut Brit(ish): On Race, Identity and Belonging schrijft Afua Hirsch een subtiele persoonlijke geschiedenis – die tegelijk breder de geschiedenis van een land schetst. Wie kan en mag zich de Britse identiteit toe-eigenen?

Thijs Lijster

Conversation #4

talk

Conversation #4
Conversation #4

productie

ma 01.04.19

In onze huidige, complexe wereld zien we de maatschappij steeds meer als een ‘buiten-wereld’, meent de Nederlandse filosoof Thijs Lijster. Tegenover het idee dat geschiedenis iets is dat ons overkomt, breekt hij een lans voor het collectieve vermogen om geschiedenis te maken.