Alain Franco

A History of Editing: Editing History - on the soundtrack in 'Built to Last'

A History of Editing: Editing History - on the soundtrack in 'Built to Last'
A History of Editing: Editing History - on the soundtrack in 'Built to Last'

09.01 – 10.01.2015

Verticale metacompositie

Voor haar eerste creatie met klassieke muziek, Built to Last (2012), nodigde choreografe Meg Stuart muziekdramaturg Alain Franco uit. In de lezing Geschiedenis van de montage: montage van de Geschiedenis geeft Franco zijn persoonlijke visie op monumentaliteit en stabiliteit in de maatschappij én in de muziek. Onze cultuur is gehecht aan standvastigheid en drijft op continuïteit over de generaties heen. Franco reflecteert kritisch op de culturele functie van muziek en het classicisme en licht zijn non-chronologische muziekkeuze en -montage van Built to Last toe. Built to Last is een tijdsmachine met muziek van onder andere Stockhausen, Rachnmaninoff, Xenakis, Schönberg en de derde symfonie van Beethoven als as in de voorstelling. Franco’s verticale metacompositie beschouwt geschiedenis niet alleen als de aaneenschakeling van gebeurtenissen, maar ook als een netwerk dat zich over het ganse lichaam strekt.